Thương hiệu thời trang Zara ngày nay đã trở nên phổ biến và nổi tiếng tại Việt Nam. Những năm 2012 và 2013 Zara đã trở thành một cơn sốt tại Việt Nam và hiện nay vẫn vậy. Vậy điều khiến Zara tạo nên được sức mạnh như vậy.

Read More