Túi Xách Plaza tổng hợp các mẫu túi đen thuộc hàng must-have items cho chị em, thuộc các thương hiệu khác nhau như Charles & Keith, Zara, túi xuất Hàn... Các mẫu túi xách vừa mang tính ứng dụng cao, vừa thuận tiện cho nhiều hoạt động. Mỗi chiếc túi là một phong cách khác nhau:

1. Túi xách đen mã TP00003

TP00003

Xem thêm chi tiết sản phẩm

 

2. Túi xách Charles & Keith màu đen mã TP00010

TP00010

 Xem thêm chi tiết sản phẩm


3. Túi xách Charles & Keith màu đen mã TP00035

TP00035

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


4. Túi xách Charles & Keith màu đen mã TP00021

TP00021

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


5. Túi xách Charles & Keith màu đen mã TP00013

TP00013

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


6. Túi xách Charles & Keith màu đen mã TP00015

TP00015

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


7. Ví Charles & Keith màu đen mã TP00011

TP00011

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


8. Ví Charles & Keith màu đen mã TP00029

TP00029

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


9. Túi xách Zara màu đen mã TP00053

 TP00053

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


10. Túi xách Zara màu đen mã TP00054

TP00054

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


11. Túi xách đen Charles & Keith mã TP00061

TP00061

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


12. Túi xách đen Charles & Keith mã TP00037

TP00037

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


13. Túi xách đen Charles & Keith mã TP00025

TP00025

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


14. Túi xách xuất Hàn màu đen mã TP00008

TP00008

  Xem thêm chi tiết sản phẩm


15. Túi xách Charles & Keith màu đen mã TP00012

 TP00012

 Xem thêm chi tiết sản phẩm


>> Còn rất nhiều mẫu túi xách Charles & Keith và túi xách Zara khác. Xem thêm ngay!